Kontigo.pl - Odkryj świat wyjątkowych kosmetyków...
Zamknij

Rodo

 • Program lojalnościowy Kontigo

  Obowiązek informacyjny względem uczestników KontigoTeam:

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  a) wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie programu lojalnościowego KontigoTeam - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

  b) komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną oraz sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kontigo polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora,

  c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Kontigo – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo. Są to przede wszystkim dostawcy usług IT oraz agencje marketingowe.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie KontigoTeam. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu  komunikacji marketingowej, w celu analitycznym i statystycznym oraz w celu prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  Ponieważ Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Kontigo tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy - z wyłączeniem danych oznaczonych jako fakultatywne.

 • Newsletter

  Obowiązek informacyjny względem odbiorców newslettera:

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera Kontigo. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa dostarczania Newslettera przez Kontigo. Podstawą prawną przesyłania treści marketingowych w formie poczty elektronicznej lub sms jest uzasadniony interes Kontigo polegający na zapewnieniu marketingu własnego. Po zakończeniu trwania umowy, Kontigo może przetwarzać Pani / Pana dane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest również uzasadniony interes Kontigo.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo. Są to przede wszystkim dostawcy usług IT oraz agencje marketingowe.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy dostarczania Newslettera przez Kontigo. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  Ponieważ Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Kontigo tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, z wyłączeniem danych oznaczonych jako fakultatywne.

 • Utrzymywanie strony internetowej

  Obowiązek informacyjny względem osób przebywających na stronie www.kontigo.com.pl

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeglądania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym oraz prowadzenia analizy zachowania na stronie internetowej (profilowanie) w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu osobom odwiedzającym naszą stronę internetową informacji o ofercie i dostępnych promocjach.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo, w szczególności zapewniającym utrzymywanie strony internetowej oraz świadczącym usługi marketingu internetowego.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania pobytu na stronie internetowej oraz w plikach cookies do 24 godzin po opuszczeniu strony.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Sprzedaż internetowa

  Obowiązek informacyjny względem zarejestrowanych klientów sklepu internetowego

  1. Klienci sklepu online zarejestrowany [bez dokonania zakupów]

  2. Klienci sklepu online zarejestrowany [dokonali zakupów]

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta klienta w sklepie internetowym Kontigo, przyjmowania i realizacji zamówień online, w celu dostawy zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym oraz prowadzenia analizy zachowania na stronie internetowej (profilowanie) w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu naszym klientom informacji o ofercie i dostępnych promocjach.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego oraz działania marketingowe, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu internetowego.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w sklepie internetowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych w celu komunikacji marketingowej jest dobrowolne.

  Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie składania zamówień jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

  Obowiązek informacyjny względem niezarejestrowanych klientów sklepu internetowego

  3. Użytkownicy, którzy dokonali zakupu bez rejestracji

  4. Osoby, które rozpoczęły, lecz nie dokończyły zakupów [niezarejestrowani, zrezygnowali przed opłatą (zamówienie złożone, nieopłacone)]

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyjmowania i realizacji zamówień online oraz w celu dostawy zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym oraz prowadzenia analizy zachowania na stronie internetowej (profilowanie) w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu naszym klientom informacji o ofercie i dostępnych promocjach.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego oraz działania marketingowe, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu internetowego.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych w celu komunikacji marketingowej jest dobrowolne.

  Podanie danych osobowych w celu składania zamówień jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

  Obowiązek informacyjny względem osób przebywających na stronie www.kontigo.com.pl

  5. Osoby przebywające na stronie www

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeglądania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym oraz prowadzenia analizy zachowania na stronie internetowej (profilowanie) w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu osobom odwiedzającym naszą stronę internetową informacji o ofercie i dostępnych promocjach.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo, w szczególności zapewniającym utrzymywanie strony internetowej oraz świadczącym usługi marketingu internetowego.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania pobytu na stronie internetowej oraz w plikach cookies do 24 godzin po opuszczeniu strony.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Obowiązek informacyjny względem osób przebywających na stronie www.kontigo.com.pl

  6. Kontakt

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.

  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected] lub chat na stronie www.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi zapewnienia kontaktu na chat. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest realizacja usługi kontaktu z klientem. Po zakończeniu trwania umowy, Kontigo może przetwarzać Pani / Pana dane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest również uzasadniony interes Kontigo.

  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontigo. Są to przede wszystkim dostawcy usług IT, w tym funkcjonalności chat.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu z Kontigo. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  Ponieważ Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Kontigo tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu przez chat.

 • Umawianie wizyt na wykonanie makijażu

  Obowiązek informacyjny względem Klientek / Klientów korzystających z usługi makijażu w sklepach kosmetycznych Kontigo:

  Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11.
  Z Kontigo można skontaktować się przez adres email [email protected]
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Kontigo. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  a) wykonania umowy o świadczenie usługi w zakresie wykonania makijażu w drogerii Kontigo,
  b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Kontigo – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Kontigo tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.