-20% na nieprzecenenione produkty! RABAT W KOSZYKU Sprawdź!
Zamknij
1. Organizator promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej XXX jest Kontigo Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 1162-052 Komorniki, NIP: 7773238730, zwana dalej Kontigo.

2. Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dnu 29.04.2021 stronie internetowej www.kontigo.pl

3.2. Promocja upoważnia Klientów spełniających warunki promocji do Darmowej Dostawy do 31.08.2021 na wszystkie zamówienia złożone przez nich na stronie Kontigo.pl od dnia 30.04.2021.

3.3. Kontigo ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepie. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

4. Zasady promocji.

4.1. Warunkiem skorzystania z promocji jest dołączenie lub zalogowanie się na swoje konto zarejestrowane w programie lojalnościowym KontigoTEAM oraz zakup asortymentu na stronie kontigo.pl za łączną kwotę min. 100zł

4.2. Do minimalnej kwoty 100zł nie jest wliczana kwota za wysyłkę towaru.

4.3. Następnego dnia po promocji tj. 30.04 wszystkim Klientom spełniającym warunki promocji zostanie nadana Darmowa Dostawa, która naliczać będzie się automatycznie po zalogowaniu na konto KontigoTEAM w sklepie internetowym Kontigo.pl

4.4. Wszyscy Klienci spełniający warunki promocji zostaną poinformowani o tym fakcie 30.04 drogą mailową.

5. Zwrot towaru.

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Kontigo.pl dostępnym pod https://kontigo.com.pl/regulamin-sklepu

5.2. W przypadku zwrotu towaru pomniejszającą wartość zamówienia asortymentu na kwotę poniżej 100zł Darmowa Dostawa zostanie usunięta z konta Klienta.
 
 

6. Reklamacja

6.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Kontigo.pl dostępnym pod https://kontigo.com.pl/regulamin-sklepu

6.2. W przypadku reklamacji i wad wynikających z winy Sprzedawcy Klient nadal pozostaje upoważniony do Darmowej Dostawy wynikającej z promocji.

7. Pozostałe.

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (Klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie kontigo.pl.

7.2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

7.3. Niniejszy regulamin jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady promocji.

7.4. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).