Konkurs
Kontigo

Zrób zakupy między 1. a 31. października w sklepie stacjonarnym Kontigo lub na www.kontigo.pl i wygrywaj!
1. Odpowiedz na pytanie konkursowe.
2. Wpisz swój numer paragonu lub numer zamówienia oraz załącz zdjęcie paragonu.

Codziennie 1 osoba wygrywa zestaw kosmetyków, a dodatkowo raz w tygodniu któraś z Was uzyska możliwość sesji zdjęciowej i metamorfozy z Harrym J.!

Pamiętajcie! Wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi!!!czy lubisz kontigo

* Wymagane polaPoniżej przedstawiamy listę osób, które wygrały zestaw kosmetyków w naszym urodzinowym konkursie! Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej zabawy!

1.10 - Wiktoria Kaźmierczak
2.10 - Aleksandra Rebizant
3.10 - Alicja Kaczanowska
4.10 - Alicja Domżalska
5.10 - Izabela Osiak
6.10 - Marta Bura
7.10 - Kamila Korchut
8.10 - Jowita Romankiewicz
9.10 - Dominika Pawłowska
10.10 - Adrianna Zasada
11.10 - Martyna Winiarska
12.10 - Joanna Fryśna
13.10 - Anna Płóciniak
14.10 - Agata Szczepanik
15.10 - Martyna Kos
16.10 - Natalia Wozińska
17.10 - Jolanta Galińska
18.10 - J.K.
19.10 - Joanna Banasiak
20.10 - Aleksandra Borys
21.10 - Anna Łazarczyk


1) Administratorem Pani / Pana danych jest Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail bok@kontigo.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://kontigo.com.pl/contacts lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod_kontigo@eurocash.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) wykonania przeprowadzenia konkursu, zgodnie z regulaminem - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy udziału w konkursie;
b) realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
c) opublikowania danych zwycięzców na profilu Kontigo w mediach społecznościowych, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na opublikowanie danych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda;
d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności agencje social media, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Podanie danych w celu opublikowania informacji o zwycięzcach

<p>/>